Varstvo osebnih podatkov

Kooperativa DAME, z.o.o., so.p. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani kooperativa-dame.si ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. vaši podatki bodo skrbo varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.